З огляду на основні завдання, які стоять перед працівниками управління Держпраці у Миколаївській області, зокрема, забезпечення дотримання трудових прав громадян, сприяння у створенні безпечних та нешкідливих умов праці на підприємствах, в установах та організаціях області,  а також головні напрямки роботи на 2019 рік, ми вирішили взяти інтерв’ю у керівника цієї установи Юрія Козловського.

— Які основні напрямки роботи Управління?

— Одним з напрямків у досягненні зазначеного є забезпечення гідних умов праці, встановлення доброчесних відносин між працівником та роботодавцем. Цього року в фокусі уваги посадових осіб управління Держпраці у Миколаївській області буде питання протидії незадекларованій праці, яка є головним чинником у сталому розвитку України. В рамках зазначеного напрямку буде забезпечено проведення семінарів, зустрічей, флешмобів з громадянами, а також нарад, круглих столів, тренінги з роботодавцями з висвітлення переваг офіційного працевлаштування.  Крім того, на виконання  розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 р. №649-р реалізовуватимуться спільні контрольні  заходи, які спрямовані на детінізацію ринку праці.

Не залишиться поза увагою й питання щодо своєчасної та в повному розмірі виплати заробітної плати, а також додержання мінімальних гарантій в оплаті праці.

— З ким співпрацюють працівники Управління?

— У 2019 році буде продовжено  надання консультативної допомоги  інспекторам праці органів місцевого самоврядування щодо здійснення ними державного контролю за додержанням законодавства про працю. А також, надалі триватиме інформаційно-роз’яснювальна робота серед об’єднаних територіальних громад щодо способів реалізації ними вимог статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування». Зазначений напрямок роботи дозволить більш ефективно та оперативно реагувати на порушення трудових прав громадян.

Також, значна увага приділятиметься питанням додержання трудових прав учасників АТО, неповнолітніх, інвалідів та жінок. Для впровадження перетворень у напрямку  недопущення дискримінації у сфері  праці та додержанні трудових прав всіх категорій населення  буде проведено як превентивні, так і контрольні заходи.

Водночас, триватиме робота  щодо забезпечення інформаційного супроводу суб’єктів господарювання щодо ідентифікації небезпек та визначення їх можливих проявів,  організації дієвих профілактичних заходів з питань охорони праці, у тому числі спрямованих на підвищення культури охорони праці серед працівників.

— Яким ще важливим питанням приділяється увага?

— Безумовно, основним заходом збереження здоров’я і працездатності працівників підприємства, зокрема зайнятих у важких та шкідливих мовах праці, є поліпшення умов праці шляхом впровадження нових технологій, обладнання, оздоровлення виробничого середовища. На жаль, дію не всіх негативних чинників виробничого середовища можливо усунути. Саме тому, у 2019 році буде продовжено координацію діяльності суб’єктів господарювання щодо якості проведення атестації робочих місць за умовами праці та встановлення за її результатами відповідних пільг та компенсацій працівникам.

Триватиме робота щодо удосконалення охоплення попередніми та періодичними медичними оглядами працівників, зайнятих на важких роботах, роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці  або таких, де є потреба у професійному доборі.  Особлива увага приділяється медичним оглядам  молоді —  працівникам віком до 21 року.

Слід зауважити, що увага приділятиметься й нехарчовій продукції, яка належить до сфери відповідальності Держпраці та експлуатується або реалізується суб’єктам господарювання, на предмет її відповідності затвердженим технічним регламентам.

Серйозна робота відбудеться у напрямку недопущення виробничого травматизму та професійних захворювань на підприємствах, в установах та організаціях, а також юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю,  незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності. Так, на шляху до реалізації концепції «Нульовий травматизм», акцент ставитиметься на формування розуміння обох сторін трудових відносин всієї гостроти проблеми, пов’язаної з безпекою, гігієною праці працівників на всіх рівнях виробництва, та важливістю співпраці у процесі розбудови сучасного безпечного виробничого середовища.

Досягнення додержання та поваги до прав і свобод людини й громадянина у сфері праці є саме тим завданням у вирішенні якого необхідно застосовувати різні методи та інструменти, встановлювати домовленості та співпрацю.