Звернення Священного Синоду Української Православної Церкви від 28 лютого 2022 року

Возлюблені у Христі Преосвященні владики, отці, браття і сестри! Дорогий Український Народе! З великою скорботою і болем переживаємо те, що війна прийшла на нашу рідну українську землю. Важкі випробування спіткали всіх нас. Майже по всій території України тривають бойові дії між військами Російської Федерації та Збройними Силами України, гинуть воїни та мирні люди, росте кількість біженців.

Приведення ядерної зброї в стан підвищеної бойової готовності взагалі гостро ставить під питання перспективу подальшого існування людства і цілого світу. В такій непростій ситуації закликаємо всіх бути мужніми, підсилити молитву та об’єднатися навколо захисту нашої Батьківщини.

Звертаючись сьогодні до всіх наших захисників, хочемо засвідчити, що ми шануємо вас і молимося за вас, адже ви, жертовно ризикуючи своїм життям, дієво свідчите про те, як можна прямо виконати слова Господа нашого Іісуса Христа: Немає більшої від тієї любові, якщо хто душу свою покладе за ближніх своїх (Ін. 15: 13).

Зі свого боку вкотре засвідчуємо, що Українська Православна Церква завжди підтримувала і підтримує державний суверенітет та територіальну цілісність України. Ми повністю розділяємо біль і страждання нашого народу. В ці відповідальні дні в усіх храмах та монастирях нашої Церкви лунають особливо посилені молитви за припинення війни та відновлення миру в Україні. З благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія, силами єпархій та монастирів надається всебічна допомогабіженцям та всім, хто постраждав внаслідок бойових дій. Наші храми цілодобово відкритідля тих, хто потребує захисту під час обстрілів. Українська Православна Церква з кожним днем розширює місію з надання допомоги всім, хто цього потребує.

Усвідомлюючи особливу духовну відповідальність, звертаємось сьогодні до Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Кирила. Ваша Святосте! Просимо Вас підсилити молитву за багатостраждальний український народ, сказати Ваше першосвятительське слово щодо припинення братовбивчого кровопролиття на українській землі і закликати керівництво Російської Федерації до негайного припинення бойових дій, що вже погрожують перетворитися на світову війну.

Також звертаємось до Президента України Володимира Олександровича Зеленського та Президента Російської Федерації Володимира Володимировича Путіна. Від імені багатомільйонної пастви Української Православної Церкви, просимо Вас зробити все можливе, щоб покласти край гріху збройного протистояння двох наших братніх народів і почати переговорний процес. Ця жахлива війна вже завдала важкого удару взаєминам між українським та російським народами. Якщо кровопролиття не буде негайно припинено, прірва між нашими народами може залишитися навічно.

Український Народе, браття і сестри! Маємо надію, що здоровий глузд переможе, і ця війна скоро скінчиться. Просимо кожного з вас зберігати мир між собою та не піддаватись на провокації. Надавайте один одному допомогу, бережіть один одного. Також важливо не розпалювати ворожнечу між собою. Тільки у єдності наша сила. Молимо Господа, щоб Він просвітив правителів світлом Своєї благодаті. Віримо, що чоловіколюбний Господь прийме наш молитовний труд, простить нам гріхи наші.    І в найближчому часі мир Божий знову запанує на нашій благословенній українській землі!


Обращение Священного Синода Украинской Православной Церкви от 28 февраля 2022 года 


Возлюбленные во Христе Преосвященные владыки, отцы, братья и сестры! 

Дорогой украинский народ!


Со скорбью и болью переживаем то, что война пришла на нашу родную украинскую землю. Тяжелые испытания постигли всех нас. Почти на всей территории Украины продолжаются боевые действия между войсками Российской Федерации и Вооруженными Силами Украины, гибнут воины и мирные люди, растет количество беженцев. Приведение ядерного оружия в состояние повышенной боевой готовности вообще остро ставит под вопрос перспективу дальнейшего существования человечества и всего мира. В такой непростой ситуации призываем всех быть мужественными, усилить молитву и объединиться вокруг защиты нашей Родины.

Обращаясь сегодня ко всем нашим защитникам, хотим засвидетельствовать, что мы чтим вас и молимся за вас, ведь вы, жертвенно рискуя своей жизнью, действенно свидетельствуете о том, как можно исполнить слова Господа нашего Иисуса Христа: Нет больше той любви, как если кто душу свою положит за ближних своих (Ин. 15: 13).

Со своей стороны в очередной раз подтверждаем, что Украинская Православная Церковь всегда поддерживала и поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы полностью разделяем боль и страдание нашего народа. В эти ответственные дни во всех храмах и монастырях нашей Церкви возносятся усиленные молитвы о прекращении войны и восстановлении мира в Украине. По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, силами епархий и монастырей оказывается всесторонняя помощь беженцам и всем, кто пострадал в результате боевых действий. Наши храмы круглосуточно открыты для тех, кто нуждается в защите при обстреле. Украинская Православная Церковь с каждым днем ​​расширяет миссию по оказанию помощи всем нуждающимся.

Осознавая особую духовную ответственность, обращаемся сегодня к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ваше Святейшество! Просим Вас усилить молитву о многострадальном украинском народе, сказать Ваше Первосвятительское слово о прекращении братоубийственного кровопролития на украинской земле и призвать руководство Российской Федерации к немедленному прекращению боевых действий, уже угрожающих превратиться в мировую войну.

Также обращаемся к Президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому и Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. От имени многомиллионной паствы Украинской Православной Церкви просим Вас сделать все возможное, чтобы положить конец греху вооруженного противостояния двух наших братских народов и начать переговорный процесс. Эта ужасная война уже нанесла тяжелый удар отношениям между украинским и русским народами. Если кровопролитие не будет прекращено, пропасть между нашими народами может остаться навечно.

Украинский народ, братья и сестры! Надеемся, что здравый смысл победит, и эта война скоро закончится. Просим каждого из вас сохранять мир между собой и не поддаваться провокациям. Оказывайте друг другу помощь, берегите друг друга. Также важно не разжигать вражду между собой. Только в единстве наша сила. Молим Господа, чтобы Он просветил правителей светом благодати Своей. Верим, что человеколюбивый Господь примет наш молитвенный труд, простит нам грехи наши. И в ближайшее время мир Божий снова воцарится на нашей благословенной украинской земле!