Пріоритетні напрями роботи у 2021 році дирекції Фонду соціального страхування України в Миколаївській області

Пріоритетні напрями роботи Миколаївського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Миколаївській області у 2021 роціВраховуючи один із пріоритетних напрямів діяльності Уряду – реалізацію програми «держава в смартфоні», за результатом впровадження якої кожен із нас отримає доступ онлайн до державних реєстрів та сервісів, а влада своєю чергою надаватиме послуги населенню ефективно, якісно та прозоро, зводячи до нуля існуючі корупційні схеми, запуск електронних листків непрацездатності – важливий крок для впровадження режиму «без паперу» у медичній та соціальній сферах.

З 1 жовтня 2021 року всі заклади охорони здоров’я України перейшли на формування електронних медичних висновків, на підставі яких на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України формуються електронні листки непрацездатності (е-лікарняні) для тих пацієнтів, яких було ідентифіковано як застрахованих осіб.

Е-лікарняний – це електронний документ, що засвідчує факт тимчасової непрацездатності особи. Він є підставою для звільнення від роботи та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця, призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. З введенням в дію е-лікарняного непрацездатним застрахованим особам більше не треба нести на роботу паперовий листок непрацездатності, щоб зафіксувати факт тимчасової непрацездатності, як це було раніше.

Процедура отримання е-лікарняного відбувається таким чином: застрахована особа, яка захворіла, звертається до лікаря, лікар формує електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність, для цього у пацієнта повинна бути підписана декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу. На підставі електронного медичного висновку формується е-лікарняний.

З моменту відкриття е-лікарняного страхувальники (роботодавці) та застраховані особи мають можливість переглянути інформацію про лікарняний в особистому електронному кабінеті страхувальника (роботодавця) на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua/).

Формування електронних медичних висновків, електронних листків непрацездатності є новою справою як для працівників закладів охорони здоров’я, так і для бухгалтерів та працівників кадрових служб роботодавців.

Миколаївським міським відділенням з метою проведення роз’яснювальної роботи щодо впровадження електронної форми листків непрацездатності відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки» від 01.06.2021 № 1066 було проведено чотири семінари-навчання з керівниками, бухгалтерами та головами комісій із соціального страхування підприємств, установ та організацій міста Миколаїв, які є економічно активними та подають до відділення заяви-розрахунки на фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам. У семінарах взяли участь майже 500 представників підприємств, установ, організацій, які об’єднують понад 80 тисяч працюючих (застрахованих) осіб.

Також відділенням із зазначеного питання постійно направляються листи страхувальникам, закладам охорони здоров’я, проводяться консультації в телефонному режимі.

З початку запровадження е-лікарняних Миколаївським міським відділенням прийнято від страхувальників понад 3,8 тисяч заяв-розрахунків на виплату допомоги за рахунок коштів Фонду соціального страхування України по 18 тисяч листків непрацездатності.

На жаль, за результатами проведеного відділенням аналізу встановлено, що понад 40 відсотків заяв-розрахунків було складено з помилками та повернуто страхувальникам без виконання.

Зазначаємо типові помилки при складанні заяв-розрахунків по електронних листках непрацездатності.

1. Завчасне подання заяви-розрахунку до відділення.

Відповідно до пункту 3 Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, затвердженого наказом МОЗ від 17.06.2021 № 1234 (далі – Порядок № 1234), листок непрацездатності вважається виданим через сім днів після дати закриття листка непрацездатності.

Тобто починати призначення працівнику матеріального забезпечення і оформлення заяви-розрахунку можна не раніше восьмого дня після дати закриття, яка зазначена в документі, а для е-лікарняних по вагітності та пологах – восьмого дня після дати відкриття.

Заява-розрахунок подається до відділення лише після того, як листок непрацездатності набуває статусу «готовий до сплати».

2. Неправильно зазначається номер листка непрацездатності.

Відповідно до п. 3 Порядку № 1234 унікальний номер листка непрацездатності має таку структуру:

- номер випадку непрацездатності (6-7 знаків або більше, залежно від кількості зареєстрованих випадків);

- порядковий номер листка непрацездатності (10 знаків);

- номер версії (позначається цифрами «1», «2» та далі за порядком при внесенні кожної наступної зміни до листка непрацездатності).

3. Неправильно зазначається причина непрацездатності (зазначається причина непрацездатності, передбачена для паперових листків непрацездатності).

Пунктом 6 Порядку № 1234 обумовлено співвідношення категорії медичних висновків до причин непрацездатності.

Відповідно до зазначеного співвідношення в заявах-розрахунках на фінансування матеріального забезпечення застрахованим особам причина непрацездатності відображається за даними листка непрацездатності із Електронного реєстру листків непрацездатності:

«1 – Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов’язані з нещасним випадком на виробництві»;

«2 – Вагітність і пологи»;

«3 – Необхідність догляду за хворою дитиною»;

«4 – Необхідність догляду за хворим членом сім’ї»;

«5 – Необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною»;

«6 – Карантин, встановлений відповідно до законодавства»;

«7 – Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства»;

«8 – Перебування у відділенні санаторно-курортного закладу»;

«9 – Тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу» (може бути із позначкою про зв’язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта);

«10 – Перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СoV-2»;

«11 – Тимчасова непрацездатність внаслідок професійного захворювання»;

«12 – Тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку на виробництві».

4. Неправильно зазначається період непрацездатності.

У випадках, коли період тимчасової непрацездатності скорочено на підставі надходження даних з електронної системи охорони здоров’я, та у всіх випадках, коли період непрацездатності та період, за який призначається допомога по тимчасовій непрацездатності, не співпадають (наприклад: працівнику відкрито листок непрацездатності після робочої зміни), у заяві-розрахунку зазначається повний період непрацездатності, зазначений у е-лікарняному.

Правила скорочення періодів тимчасової непрацездатності зазначено у додатку до пункту 4 розділу II Порядку № 1234.

5. Тривалість одного листка непрацездатності категорії «Захворювання або травма загального характеру» перевищує 30 календарних днів.

Відповідно до п. 4 розділу III Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 01 червня 2021 № 1066, медичний висновок категорії «Захворювання або травма загального характеру» формується особисто лікуючим лікарем в амбулаторних та стаціонарних умовах надання медичних послуг на період до наступного огляду або прогнозованого періоду завершення випадку тимчасової непрацездатності на період, який не може перевищувати 30 календарних днів.

У разі якщо тимчасова непрацездатність пацієнта продовжується та становить понад 30 календарних днів, випадок тимчасової непрацездатності може бути продовжений за результатом медичного огляду пацієнта лікуючим лікарем шляхом формування нового медичного висновку без встановлення відмітки про початок нового випадку тимчасової непрацездатності.

Порядок отримання листка непрацездатності (паперовий чи е-лікарняний) не впливає на процедуру призначення, розрахунку та виплати лікарняних і декретних від Фонду соціального страхування України. Як і в разі видачі паперового лікарняного листка, розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності складе від 50 до 100 відсотків середнього доходу застрахованої особи залежно від тривалості стажу, а розмір допомоги по вагітності та пологах – 100 відсотків середнього доходу.

Комісії із соціального страхування (уповноважені) на підприємствах продовжують свою роботу та призначають матеріальне забезпечення, як це було і раніше, незалежно від виду лікарняного – електронний він чи в паперовій формі. Вони зберігають увесь обсяг функцій, передбачених Положенням про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затвердженим постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 № 13.

Ще одним із пріоритетних напрямів роботи Миколаївського міського відділення у 2021 році стала профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань.

У 2021 році на 25 підприємствах (в установах, організаціях) міста Миколаїв трапилось 38 нещасних випадків, із них 19 нещасних випадків пов’язані з виробництвом, в результаті яких 20 працівників отримали травми різних ступенів тяжкості, 3 працівники загинули. Проаналізувавши причини виробничого травматизму, відділенням відзначено, що серед причин настання страхових випадків переважають організаційні причини. Основними найпоширенішими організаційними причинами виробничого травматизму є порушення трудової і виробничої дисципліни, у тому числі: невиконання вимог інструкцій з охорони праці; невиконання посадових обов’язків; порушення правил безпеки дорожнього руху.

Також у поточному році зафіксовано 838 випадків гострого професійного захворювання медичних працівників, спричинених коронавірусом SARS-CoV-2, із них 15 – зі смертельним наслідком.

На теперішній час комісіями завершено 631 розслідування гострого респіраторного захворювання на COVID-19, з яких 61 випадок визнано пов’язаним із професійною діяльністю, у тому числі 2 зі смертельним наслідком.

Соціальний захист кожної людини є безумовним пріоритетом в умовах пандемії, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Найбільшу небезпеку зараження вірусом відчули на собі медичні працівники. Саме вони перебувають на передовій лінії реагування на спалах COVID-19 і наражаються на ризики, які становлять небезпеку їхньому здоров’ю. Тому питання проведення своєчасного та об’єктивного розслідування випадків захворювання медичних працівників на COVID-19 є на постійному контролі управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Миколаївській області.

Фахівці Миколаївського міського відділення беруть участь у розслідуванні випадків гострого професійного захворювання працівників охорони здоров’я, проводять постійний моніторинг та аналіз роботи комісій з розслідування нещасних випадків та гострих професійних захворювань. Також фахівцями відділення постійно ведеться контроль за підготовкою матеріалів розслідування нещасних випадків та гострих професійних захворювань, їх облік, вживаються профілактичні заходи щодо усунення причин їх настання.

Аналізуючи випадки гострих професійних захворювань на COVID-19, пов’язаних із професійною діяльністю медичних працівників, основною причиною інфікування стали: порушення протиепідеміологичних правил; незабезпеченість засобами індивідуального захисту – виконання робіт без маски, захисних окулярів або щитка для обличчя та ізоляційного (захисного) халата; недоліки під час навчання безпечного проведення робіт – допуск працівника до виконання нової для нього роботи без проходження навчання, перевірки знань та первинного інструктажу з питань охорони праці; порушення інструкцій з охорони праці; інші психофізіологічні причини.

З метою реалізації профілактичних заходів за ініціативою Миколаївського міського відділення протягом року проводилися семінари-навчання, ZOOM-семінари з питань розслідування гострих професійних захворювань на COVID-19 внаслідок інфікування медичних та інших працівників з інженерами з охорони праці закладів охорони здоров’я міста Миколаїв.

Наголошуємо, що при поширенні нових випадків коронавірусної інфекції СОVID-19 на підприємствах охорони здоров’я міста Миколаїв та Миколаївської області працівники потребують підвищення рівня обізнаності, посилення та проведення додаткових профілактичних заходів. Посилена інформаційно-роз’яснювальна робота сприяє професійному навчанню та формуванню необхідних навичок у медичного персоналу.

Пам’ятайте: прості запобіжні заходи профілактичного характеру мають велике значення, а ефективні та швидкі дії в умовах пандемії допоможуть захистити працівників від зараження та тяжких наслідків, пов’язаних із пандемією!

Ю.М. Ганношин, в.о. начальника Миколаївського міського відділення